Vi trenger flere mannsstemmer!

Er du ungdom og ser for deg at du vil være i koret en stund har vi også plass til deg