Om oss

Bergstadkoret

er et blandet kor på Røros stiftet 1910.

Koret tar mål av seg å ha ca 50 medlemmer. 

Dirigent er Berit Konstad Graftås som har vært musikalsk leder for koret i over 14 år!

Koret har øvelsene i Sangerhuset på Røros.

Vi er organisert i Norges korforbund Sør-Trøndelag, NKST

En liten historietime...

En av de mange merkedagene for arbeiderbevegelsen på Røros var den 6. februar 1910. Etter initiativ fra Røros Arbeiderparti ble det denne dagen startet et sangkor. Dannelsen av et sangkor var drøftet mann og mann imellom i forkant. Det ble et blandet kor med upåklagelig tilslutning i begynnelsen. Allerede etter en måned hadde koret 30 medlemmer. Men det gikk nedoverbakke med antallet fordi de mannlige medlemmene hadde så forskjellige arbeidstider i gruvene og på smelhytta. Skiftarbeid i kombinasjon med korøvelser var vanskelig da som nå. Koret ble delt i et damekor og et mannskor for å bøte på manglende oppmøte, men skilsmissen varte bare knapt 3 år før man igjen var sammen.

Koret var et aktivt kor på Arbeiderpartietts tilstelninger, men da splittelsen i arbeiderbeveglsen komi 1923 stoppet alt fram til 1932. Året etter ble Røros Arbeiderkor som det første blandakortet i Norge, opptatt i Norges Arbeidersangforbund. Da koret satte igang igjen etter krigen var komiteen som sto bak, valgt av partiet.