SOPRANER

Siri Singsås
Brita Haugan
Monika Dieter
Grete Vik
Anita Røistad
Martha Gullstein Kaald
Birte Djernæs
Lindis Pettersen  Haave
Aud Wintervold
Bodil Moseng
Gunn Elin Kverneng
Tone Hagen Thørn
Caroline Søberg
Alfhild Myre
Britt Solli
Hilde Røros
Anita Røsten (permisjon)

ALTER

Berit Langeng
Anveig Eide Høgli
Berit Kristin Sevatdal
Ingeborg Eggen
Rita I. Tamnes
Grete Olsen Lysgaard
Tove Ryttervoll
Anne-Mari Estensen
Irene Valseth
Heidi Bang-Larsen
Trude Lindø
Anne Katrine K. Røragen
Elin Viken
Erika Kokkvoll
Inger Ann Stensli
Malin K. Kirkvold (permisjon)
Liv Grådal (permisjon)

TENORER

Dag Martin Sagen
Stig Tronsmed
John Sindre Kirkbakk
Arvid Solli
Håvard Gullstein Kaald
Rudolf Sivertsgård
Espen Eide Rosvold
Leif Jørgen Hovdahl
Bjørn Øverhaug

BASSER

Terje Forsberg
Arne Grådahl
Otto Klykken
Torbjørn Auran
Ole Bjarne Bekkos
Einar Bang-Larssen
Knut Kleveland
Per Ivar Tamnes