29 medlemmer var med til Krakow i begynnelsen av mai 2017