Om oss

Bergstadkoret

er et blandet kor på Røros stiftet 1910.

Koret har  47 medlemmer fordelt på  31 damestemmer og 17 herrestemmer.

Dirigent er Berit Konstad Graftås som har vært musikalsk leder for koret i over 12 år!

Koret har øvelsene i Sangerhuset på Røros.

Vi er organisert i Norges korforbund Sør-Trøndelag, NKST

En liten historietime...

En av de mange merkedagene for arbeiderbevegelsen på Røros var den 6. februar 1910. Etter initiativ fra Røros Arbeiderparti ble det denne dagen startet et sangkor. Dannelsen av et sangkor var drøftet mann og mann imellom i forkant. Det ble et blandet kor med upåklagelig tilslutning i begynnelsen. Allerede etter en måned hadde koret 30 medlemmer. Men det gikk nedoverbakke med antallet fordi de mannlige medlemmene hadde så forskjellige arbeidstider i gruvene og på smelhytta. Skiftarbeid i kombinasjon med korøvelser var vanskelig da som nå. Koret ble delt i et damekor og et mannskor for å bøte på manglende oppmøte, men skilsmissen varte bare knapt 3 år før man igjen var sammen.

Koret var et aktivt kor på Arbeiderpartietts tilstelninger, men da splittelsen i arbeiderbeveglsen komi 1923 stoppet alt fram til 1932. Året etter ble Røros Arbeiderkor som det første blandakortet i Norge, opptatt i Norges Arbeidersangforbund. Da koret satte igang igjen etter krigen var komiteen som sto bak, valgt av partiet.

SOPRANER

Siri Singsås
Brita Haugan
Monika Dieter
Grete Vik
Anita Røistad
Martha Gullstein Kaald
Birte Djernæs
Lindis Pettersen  Haave
Aud Wintervold
Bodil Moseng
Gunn Elin Kverneng
Tone Hagen Thørn
Caroline Søberg
Alfhild Myre(permisjon)
Britt Solli
Hilde Røros
Anita Røsten (permisjon)

ALTER

Berit Langeng
Anveig Eide Høgli
Berit Kristin Sevatdal
Ingeborg Eggen
Rita I. Tamnes
Grete Olsen Lysgaard
Tove Ryttervoll
Anne-Mari Estensen
Irene Valseth
Heidi Bang-Larsen
Inger Berg
Elin Viken
Erika Kokkvoll
Inger Ann Stensli
Malin K. Kirkvold 

TENORER

Dag Martin Sagen
Stig Tronsmed
John Sindre Kirkbakk
Arvid Solli
Håvard Gullstein Kaald
Rudolf Sivertsgård
Espen Eide Rosvold
Leif Jørgen Hovdahl
Bjørn Øverhaug

BASSER

Terje Forsberg
Arne Grådahl
Otto Klykken
Torbjørn Auran
Ole Bjarne Bekkos
Einar Bang-Larssen
Knut Kleveland
Per Ivar Tamnes